A TEL d.o.o. Visoko

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge A TEL d.o.o. Visoko

Osnovne informacije
A TEL d.o.o. Visoko
Zanatski centar Sebilj II A-92
71300 Visoko
Zeničko-dobojski kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 43-01-0445-08

JIB: 4218644710009

Nadopunite/uredite podatke za A TEL d.o.o. Visoko

O nama

Nadopunite/uredite podatke za A TEL d.o.o. Visoko

Reference

Nadopunite/uredite podatke za A TEL d.o.o. Visoko

Usluge i proizvodi (djelatnosti)