FA Goražde d.o.o.

D.o.o. FA za proizvodnju, trgovinu i transport namještaja Goražde

Osnovne informacije
FA Goražde d.o.o.
22. maja broj 5
73101 Goražde
Bosansko-podrinjski kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 45-01-0005-08

JIB: 4245056260002

Nadopunite/uredite podatke za FA Goražde d.o.o.

O nama

Nadopunite/uredite podatke za FA Goražde d.o.o.

Reference

Nadopunite/uredite podatke za FA Goražde d.o.o.

Usluge i proizvodi (djelatnosti)