GADŽO-COMERC d.o.o. Ilidža

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge GADŽO-COMERC d.o.o. Ilidža

Osnovne informacije
GADŽO-COMERC d.o.o. Ilidža
ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe broj 3, Sarajevo Dio
71210 Ilidža
Kanton Sarajevo kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 65-01-0055-11

JIB: 4200342030002

Nadopunite/uredite podatke za GADŽO-COMERC d.o.o. Ilidža