GOLD OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo

GOLD OSIGURANJE Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Osnovne informacije
GOLD OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo
ul. Safeta Hadžića br. 28, Sarajevo Dio
71000 Sarajevo-Novi Grad
Kanton Sarajevo kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 65-01-1522-09

JIB: 4201497870003

Nadopunite/uredite podatke za GOLD OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo