JP Vodovod d.o.o. Bihać

Javno preduzeće Vodovod društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać

Osnovne informacije
JP Vodovod d.o.o. Bihać
Ivana Frane Jukića bb
77000 Bihać
Unsko-sanski kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 1-5083-00

JIB: 4263372080006

Nadopunite/uredite podatke za JP Vodovod d.o.o. Bihać

O nama

Nadopunite/uredite podatke za JP Vodovod d.o.o. Bihać

Reference

Nadopunite/uredite podatke za JP Vodovod d.o.o. Bihać

Usluge i proizvodi (djelatnosti)