JP Vodovod d.o.o. Bihać

Javno preduzeće Vodovod društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać

Osnovne informacije

JP Vodovod d.o.o. Bihać
Ivana Frane Jukića bb
77000 Bihać
Unsko-sanski kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 1-5083-00

JIB: 4263372080006

Nadopunite/uredite podatke za JP Vodovod d.o.o. Bihać
 

O nama

Nadopunite/uredite podatke za JP Vodovod d.o.o. Bihać
 

Reference

Nadopunite/uredite podatke za JP Vodovod d.o.o. Bihać
 

Usluge i proizvodi (djelatnosti)

 
Gdje smo?
Kontaktirajte JP Vodovod d.o.o. Bihać
Nažalost subjekt JP Vodovod d.o.o. Bihać nije moguće kontaktirati putem ovog obrasca jer email kontakt se ne nalazi evidentiran u našoj bazi.
Ako ste vlasnik subjekta ili djelatnik, svakako preporučamo da Nadopunite/uredite podatke za JP Vodovod d.o.o. Bihać.

Hvala.