JU DOM ZDRAVLJA Maglaj

Javna ustanova DOM ZDRAVLJA Maglaj

Osnovne informacije

JU DOM ZDRAVLJA Maglaj
Ul. Ilijasa Smajlagića bb
74250 Maglaj
Zeničko-dobojski kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 43-05-0007-11

JIB: 4218042820008

Nadopunite/uredite podatke za JU DOM ZDRAVLJA Maglaj
 

O nama

Nadopunite/uredite podatke za JU DOM ZDRAVLJA Maglaj
 

Reference

Nadopunite/uredite podatke za JU DOM ZDRAVLJA Maglaj
 

Usluge i proizvodi (djelatnosti)

 
Gdje smo?
Kontaktirajte JU DOM ZDRAVLJA Maglaj
Nažalost subjekt JU DOM ZDRAVLJA Maglaj nije moguće kontaktirati putem ovog obrasca jer email kontakt se ne nalazi evidentiran u našoj bazi.
Ako ste vlasnik subjekta ili djelatnik, svakako preporučamo da Nadopunite/uredite podatke za JU DOM ZDRAVLJA Maglaj.

Hvala.