MLINPEK-ŽITAR d.d. Jajce

MLINPEK-ŽITAR Otvoreno dioničko društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda Jajce

Osnovne informacije
MLINPEK-ŽITAR d.d. Jajce
Bravnice b.b., Brvanci
70101 Jajce
Srednjobosanski kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 51-02-0026-09

JIB: 4236078320000

Nadopunite/uredite podatke za MLINPEK-ŽITAR d.d. Jajce

O nama

Nadopunite/uredite podatke za MLINPEK-ŽITAR d.d. Jajce

Reference

Nadopunite/uredite podatke za MLINPEK-ŽITAR d.d. Jajce

Usluge i proizvodi (djelatnosti)