ONIPROM d.o.o. Goražde

ONIPROM d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, i pružanje usluga Goražde

Osnovne informacije
ONIPROM d.o.o. Goražde
Ul. Muhidina Mašića Munje br. 11
73101 Goražde
Bosansko-podrinjski kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 1-326

JIB: 4245001280004

Nadopunite/uredite podatke za ONIPROM d.o.o. Goražde

O nama

Nadopunite/uredite podatke za ONIPROM d.o.o. Goražde

Reference

Nadopunite/uredite podatke za ONIPROM d.o.o. Goražde

Usluge i proizvodi (djelatnosti)