TOP SEDIJA BOSNA Bužim d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću TOP SEDIJA BOSNA Bužim

Osnovne informacije
TOP SEDIJA BOSNA Bužim d.o.o.
Izeta Nanića broj 83
77245 Bužim
Unsko-sanski kanton, BOSNA I HERCEGOVINA
Matični broj subjekta: 1-4862-00

JIB: 4263618930004

Nadopunite/uredite podatke za TOP SEDIJA BOSNA Bužim d.o.o.

O nama

Nadopunite/uredite podatke za TOP SEDIJA BOSNA Bužim d.o.o.

Reference

Nadopunite/uredite podatke za TOP SEDIJA BOSNA Bužim d.o.o.

Usluge i proizvodi (djelatnosti)