Uvjeti i pravila

Korištenjem sadržaja ovih internetskih sadržaja posjetitelj i korisnik stranica prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja, te prihvaća koristiti sadržaj ovih internetskih sadržaja isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Moje poduzeće portal se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti koja može na bilo koji način nastati iz korištenja ovih internetskih sadržaja ili je na bilo kakav način vezana na korištenje ovih internetskih sadržaja, te se isto tako odriče bilo koje odgovornosti za bilo koje radnje posjetitelja i korisnika, bilo upotrebom ili zlouporabom sadržaja, i za bilo koju štetu koja može nastati samom korisniku ili trećoj osobi.

Moje poduzeće portal nema nadzor nad ispravnošću, točnošću kao i ažurnošću podataka i datoteka koji su objavljeni na ovim stranicama, te se time odriče svake odgovornosti na ispravnost, točnost i potpunost podataka i datoteka koji su kreirani od strane trećih osoba.

Svaka fizička ili pravna osoba u bilo kojem trenutku može zatražiti izmjenu, nadopunu i ažuriranje vlastitih podataka, te isto tako zatražiti trajno uklanjanje pojedinih ili svih vlastitih podataka sa ovog portala.

Moje poduzeće portal se obvezuje da će korektno i pravovremeno pregledati i uvažiti sve valjane zahtjeve i ažuriranja korisnika u što je mogućem kraćem roku, najčešće u roku od 7 dana ili ne znatno dužim od navedenog roka.

Moje poduzeće portal zadržava pravo izmjena sadržaja internetskih stranica, te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku skloni bilo koje podatke sa ovih stranice bez obveze informiranja treće osobe, te time ne preuzima nikakvu odgovornost niti je odgovoran za bilo kakve moguće posljedice nastale iz ovakvih promjena ili uklanjanja podataka i datoteka.